Neidio at y cynnwys

S4C

Map o'r Daith

Camu nôl mewn hanes

Mae Ifan Jones Evans yn wynebu her hanesyddol newydd ar gyfer cyfres Y Goets Fawr wrth iddo geisio dilyn ôl-traed hen lôn y Post Gwyddelig mewn coets glasurol - cheffyl a throl.

Ar hyd y daith, bydd y tîm yn ymweld â Chroesoswallt, Llangollen, Cerrigydrudion, Pentrefoelas, Capel Curig a Bangor cyn cyrraedd pen y daith yng Nghaergybi.

Bydd digwyddiadau hanesyddol arbennig o gyfnod 1808, yng nghwmni'r cyflwynwyr Shân Cothi a Gari Wyn, yn diddanu'r gynulleidfa wrth i Ifan ymweld â chymunedau ar hyd y daith a dysgu mwy am y ffordd draddodiadol o fyw.

Gwylio ar Clic

Ifan a Shân

Dilynwch ni arlein, ar daith ac yn fyw ar S4C o 26 Mehefin.

Cymryd rhan

Bydd nifer o ddigwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal ar hyd y daith ac mae croeso i chi ddod i ymuno yn y dathliadau.

Ewch i safle Caban i weld manylion digwyddiadau Y Goets Fawr yn Llangollen, Pentrefoelas, Capel Curig, Bangor a Chaergybi.

Mae'r digwyddiadau yn rhad ac am ddim. I fod yn rhan o'r daith ac am fwy o wybodaeth am y rhaglen ffoniwch 02920 916 667 (cost galwad genedlaethol arferol).

Gwefan Caban

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales