S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Llongyfarchiadau i Gai Toms a Philip Jones a ddaeth i'r brig eleni gyda'r gân Braf yw Cael Byw.

Maen nhw'n ennill y brif wobr o £7,500, tlws Cân i Gymru a'r cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon.

Yn ail, ac yn derbyn gwobr o £2,000, mae Rhydian Pugh gyda'r gân Cynnal y Fflam, ac yn drydydd mae Nia Davies Williams a Sian Owen gyda'r gân Cain, sy'n derbyn gwobr o £1,000.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?