S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Goleuni - Mari Mathias

TEITL: Y Goleuni

CYFANSODDWR: Mari Elen Mathias

CANU: Mari Mathias

CEFNDIR Y GÂN

Mae 'Y Goleuni' yn gân syml sy'n sôn bod gobaith ar ddiwedd y twnnel i'r byd yr ydym yn byw ynddi ar hyn bryd. Pwrpas cyfansoddi'r gân yw codi calonnau ac ysbryd pawb, ac i atgoffa y daw eto haul ar fryn rhyw ddydd.

Cefndir

Mae Mari yn 20 oed ac yn dod o Dalgarreg yng Ngheredigion.

  • Ar ôl gadael Ysgol Uwchradd Bro Teifi, aeth i astudio cwrs BA perfformio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Graddiodd y llynedd ac mae hi bellach yn astudio cwrs MA mewn ysgrifennu Cerddoriaeth a Chynhyrchu.
  • Mae perfformio wedi bod o ddiddordeb iddi ers yn ifanc iawn. Bu yn y band Raffta yn 14 mlwydd oed tan iddi adael Ysgol Bro Teifi.
  • Yn 2019 enillodd Mari cystadleuaeth Brwydr y Bandiau yn Eisteddfod Llanrwst ac, yn sgil hynny fel rhan o'r wobr, cafodd recordio ei EP cyntaf 'Ysbryd y Tŷ' a rhyddhawyd yn 2020.
  • Bu'n ffodus i gael ei gwahodd i gymryd rhan mewn sialens yn yr Eisteddfod Amgen llynedd ble roedd yn rhaid iddi hi ac Aled Llywelyn Jones gyfansoddi cân mewn pedair awr ar hugain.
  • Dyma'r tro cyntaf iddi gystadlu yn Cân i Gymru.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?