S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dwy Lath ar Wahân - Roger Llywelyn Henderson a Siân Charlton

TEITL: Dwy Lath ar Wahân

CYFANSODDWR: Roger Llywelyn Henderson a Siân Charlton

LLAIS: Angharad Brinn

CEFNDIR Y GÂN

Mae 'Dwy Lath ar Wahân' yn eiriau yr ydym ni wedi clywed droeon a throeon ers dechrau'r pandemig. Yn syml, mae geiriau'r gân yn sôn am gyplau sydd mewn cariad ond yn methu dod at ei gilydd. Roedd thema'r gân yn poeni Roger am amser hir, ac roedd yn methu credu bod cariadon neu deuluoedd a ffrindiau methu dod ynghyd. Roedd yr amgylchiadau poenus yn glwstwr yn ei feddwl, felly penderfynodd fynd ati i ofyn i Siân ei helpu ac i roi rhywbeth i lawr ar bapur. O fewn chwarter awr roedd Sian wedi gorffen y bennill gyntaf, ac yna bu'r ddau yn cyd-weithio i gwblhau'r cyfanwaith. Cyfansoddwyd yr alaw gan Roger ar y gitâr.

Cefndir - Roger

  • Mae Roger yn wreiddiol o Wrecsam ond wedi bod yn byw yn Abertawe ers hanner canrif.
  • Mae o'n byw yn Mhant-lasau gyda'i wraig Suzie ac mae ganddynt ddau o blant.
  • Dyma'r trydydd tro i Roger gyrraedd yr wyth olaf yng nghystadleuaeth Cân i Gymru. Cyd-gyfansoddwyd y gân 'Calon Gwlad' gyda Lorraine King yn 1996, ac yna 1997 gyda 'Dol y Bryn', lle cyd-gyfansoddwyd gyda Peter sef gŵr Sian Charlton

Cefndir - Siân

  • Daw Siân yn wreiddiol o Frynhyfryd, Abertawe, ond yn bellach yn byw gyda'i gŵr Peter yng Nglais, Abertawe, ac mae ganddynt ddwy ferch.
  • Cymerodd Siân ymddeoliad cynnar yn 2019 ar ôl bod yn athrawes yn Ysgol Gynradd Bwrlais.
  • Mae Siân a'i gŵr wedi bod llwyddiannus ar Gân i Gymru o'r blaen wrth ddod yn drydydd gyda'r gân 'Sibrwd yn yr Ŷd' nôl yn 2002 gydag Angharad Brinn yn canu. Cân am Eva Cassidy oedd hi ac fe glywodd rhieni Eva Cassidy y gân a gyrru llythyr yn diolch iddynt am sgwennu cân yn Gymraeg amdani.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?