S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Fel Hyn Mae Byw - Huw Ynyr

TEITL: Fel Hyn Mae Byw

CYFANSODDWR: Huw Ynyr

CANU: Huw Ynyr

CEFNDIR Y GÂN

Mae 'Fel hyn Mae Byw' yn gân a ysgrifennwyd yn arbennig i Daid a Nain Huw. Mae'n deyrnged iddyn nhw ac yn adlewyrchu ac olrhain hanes a'r berthynas sydd gan Huw a'i frodyr gyda nhw, ac mae'r berthynas glos yna'n parhau hyd heddiw. Fydd Huw byth yn anghofio 12 mlynedd yn ôl pan oedd ei Nain yn yr ysbyty. Mae'n cofio cerdded allan o'r ward a gweld ei Daid yn rhoi cusan i'w Nain. Mae'r anwyldeb yma yn dangos yn y bennill olaf.

Cefndir

  • 28 mlwydd oed. Mab ffarm yn wreiddiol o Rydymain, ond yn bellach yn byw gyda'i gariad Awel yn Nolgellau.
  • Canwr opera proffesiynnol yw Huw ond mae bellach yn gweithio gartre ar y fferm ers i bethau dawelu oherwydd amgylchiadau'r pandemig.
  • Wedi graddio o Brifysgol Bangor ar ôl astudio Cerddoriaeth yn ogystal â chwblhau cwrs Opera ôl-radd yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd .
  • Cyn mynd ati yn y byd clasurol, roedd yn arfer bod yn aelod o'r grŵp Swnami.
  • Erbyn hyn, mae Huw wedi gweld dipyn o'r byd wrth ddod yn ganwr Opera. Mae o hefyd wedi gwneud ei ymddangosiad cyntaf i Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru.
  • Nadolig y llynedd, dechreuodd brosiect cerddorol newydd a rhyddhau ei sengl gyntaf 'Blwyddyn Arall' o dan yr enw Anya. Bu'r gân yn boblogaidd tu hwnt.
  • Yn 2012 enillodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel.
  • Uchafbwynt mwyaf ei yrfa hyd yn hyn oedd cael canu yn Rainbow Rooms, Efrog Newydd, ar Ddydd Gŵyl Dewi.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?