S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Bobl - Daniel Williams

TEITL: Y Bobl

CYFANSODDWR: Daniel Williams

CANU: Lily Beau

CEFNDIR Y GÂN

Cyfansoddwyd yr alaw yn gyntaf ar y gitâr, ac yna fe ddaeth y thema a'r geiriau. Atgofion o fod yn ôl yn yr ysgol gynradd sydd tu ôl i'r gân. Cafodd y Cyfansoddwr ei ysbrydoli wrth gofio clywed hanes Cantre'r Gwaelod pan oedd yn blentyn.

Cefndir

Mae Daniel yn 26 oed, ac yn dod o Bentre'r Eglwys, ger Pontypridd.

  • Ar ôl gadael Ysgol Uwchradd Gartholwg, fe aeth i'r Brifysgol yng Nghaerdydd i wneud gradd mewn Cyfrifeg.
  • Mae Daniel wedi chwarae'r gitâr ers blynyddoedd bellach, ond nid yw erioed wedi chware yn gyhoeddus.
  • Daeth yr ysbrydoliaeth i gyfansoddi eleni ar ôl gwylio Cân i Gymru y flwyddyn ddiwethaf ac fe roedd wedi mwynhau'r gân fuddugol.
  • Mae'n hoff iawn o chwaraeon, ac yn rhedeg yn gyson yn wythnosol.
  • Roedd cyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru yn sioc fawr i'r system, oherwydd nid yw Daniel wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen.
  • Nid yw'n gallu fforddio prynu gitâr newydd ar hyn o bryd, felly petai yn ennill y wobr byddai'n rhaid mynd allan i brynu gitâr Gibson.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?