S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Elin Morris

Mae Elin yn dod yn wreiddiol o Lanrhystud, Aberystwyth. Roedd yn gyfreithiwr yn Adran Gorfforaethol Geldards am dros 18 mlynedd.

Fe gafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol S4C yn 2009, gan ddod yn Brif Swyddog Gweithredu yn 2018.

Mae'n gyfrifol am y timoedd Cyfreithiol a Busnes, Adnoddau Dynol, Cyllid, Technegol a Masnachol.

Cofrestr Diddordebau:

S4C PTG Cyf

S4C Masnachol Cyf

S4C Digital Media Cyf

S4C Rhyngwladol Cyf

S4C2 Cyf

Shakespeare Animated Films Ltd ā€“ cyfarwyddwr

Geldards (Cyfreithwyr i S4C) ā€“ cysylltiadau teuluol

Cartrefi Carrog Cyf ā€“ cyfarwyddwr a rhan-berchennog

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?