S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Owen Evans

Penodwyd Owen Evans yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifo S4C ym mis Hydref 2017. Fe'i addysgwyd yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth cyn graddio mewn economeg o Brifysgol Abertawe. Cyn ymuno â S4C, roedd yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. Rhwng 2008 a 2010 bu'n gyfarwyddwr BITC Cymru ac am 10 mlynedd cyn hynny bu'n gweithio i BT, gan gynnwys gweithio fel aelod o dîm y DU yn datblygu strategaeth band eang BT. Bu'n aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010.

Mae'n aelod o fwrdd cynghori Marie Curie yng Nghymru ac yn cadeirio Bwrdd Datblygu Addysg Caerdydd a WepCo. Mae'n aelod o Bwyllgor Adnoddau a Pherfformiad Prifysgol Aberystwyth.

Cofrestr Diddordebau:

WEPCo – Cadeirydd a chyfarwyddwr

Bwrdd Datblygu Addysg Caerdydd - cadeirydd

S4C PTG Cyf

S4C Masnachol Cyf

S4C Digital Media Cyf

S4C Rhyngwladol Cyf

S4C2 Cyf

Aelod o Bwyllgor Adnoddau Prifysgol Aberystwyth

Bwrdd Cynghori Marie Curie yng Nghymru

Roedd yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010.

Ar hyn o bryd mae'n aelod o fwrdd ymgynghorol elusen Marie Curie yng Nghymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?