S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Prif gyfrifoldebau Bwrdd S4C

 • Darparu gwasanaethau teledu S4C
 • Gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau yn cydymffurfio â'r gofynion rheoleiddio perthnasol, gan gynnwys Cod Darlledu Ofcom
 • Ystyried barn y gynulleidfa am raglenni S4C
 • Rhoi sêl bendith i strategaeth, cyllideb flynyddol a chynlluniau ariannol tymor hir S4C
 • Goruchwylio, cymeradwyo a chraffu ar reolaeth briodol S4C
 • Gweithredu fel corff cyhoeddus
 • Gweithredu fel rheoleiddiwr ar nifer cyfyngedig o faterion penodol yn ymwneud â gwasanaethau S4C ar y we
 • Paratoi adroddiadau blynyddol a chyfrifon
 • Penodi Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd.
 • Dyw'r Bwrdd ddim yn ymwneud ag unrhyw benderfyniadau dydd i ddydd, fel penderfyniadau am gomisiynu neu benderfyniadau golygyddol. Mae'r drefn yma wedi bodol ers 1982.
 • Mae'n sicrhau fod y Bwrdd yn cadw hyd braich oddi wrth benderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan swyddogion S4C, yn arbennig felly, ynglŷn â chynnwys rhaglenni'r Sianel.
 • Rheolau Sefydlog y Bwrdd Unedol

  Adolygwyd: Mawrth 2022; Adolygiad nesaf: Mawrth 2027

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?