S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae S4C yn ddarostyngedig i Safonau'r Iaith Gymraeg o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Nid yw'r safonau'n berthnasol i weithgareddau darlledu'r sianel ond gyda nifer o weithgareddau eraill rhaid i S4C gydymffurfio gyda nifer o safonau cafodd eu dyroddi ar 25 Gorffennaf 2016 a ddaeth i rym o 25 Ionawr 2017 ymlaen.

Gellid dod o hyd i Hysbyseb Cydymffurfio S4C ar wefan Comisiynydd y Gymraeg yma.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-22

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-21

Cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg

Hysbysiad Cydymffurfio Safonau'r Gymraeg

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?