S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Chris Roberts

  Chris Roberts

  calendar Dydd Iau, 02 Rhagfyr 2021

 • Scrumpets Chris

  Cynhwysion

  • cig gafr
  • garlleg
  • pupur
  • halen môr
  • gwymon a mwstard y môr
  • cwrw Cymraeg
  • blawd
  • wyau
  • briwsion Bara Panko
  • ceirch
  • bricyll
  • afalau
  • llefrith cnau coco
  • powdr cyri

  Dull Chris

  1. Rowch y cig mewn tun pobi.

  2. Gwnewch marinêd syml sy'n cynnwys garlleg, olew, pupur, halen môr, gwymon dulse a wakame.

  3. Rhowch y marinêd dros y cig.

  4. Ychwanegwch cwrw Cymreig i fynd dros y cyfan.

  5. Tycio 'r ysgwyddau gafr efo papur pobi a lapio'r cyfan gyda ffoil.

  6. Rhowch yn y popty ar wres o 170C am 3 awr.

  7. Tra bod y cig yn oeri – leiniwch tuniau pobi hirsgwar gyda papur pobi.

  8. Ar ôl i'r cig oeri, torrwch y cig yn ddarnau a'i osod yn y tuniau gyda'r gwymon.

  9. Ar ôl llenwi'r tuniau, ychwanegwch yr hylif o'r cig sef y cwrs a'r braster sydd wedi cymysgu gyda'r gwymon hallt yn y popty.

  10. Gorchuddiwch y tun cyfan gyda mwy o bapur pobi a phwyso i lawr ar y cymysgedd gan ddefnyddio tun arall a cwpwl o ganiau a'i gosod yn yr oergell dros nos.

  Creu'r Scrumpets

  11. Rhowch y blawd, wyau a briwsion bara panko wedi cymysgu efo ceirch mewn powlenni ar wahân.

  12. Tynnwch y cig mewn tun allan o'r oergell a torri'r cig mewn i ddarnau hirsgwar.

  13. Fesul un, gorchuddiwch y darnau hirsgwar mewn i'r blawd yn gyntaf, wedyn yr wyau ac i orffen gorchuddiwch gyda'r briwsion bara panko.

  14. Ffriwch pob scrumpet ar wres canolig.

  15. Unwaith mae nhw yn y badell ffrio, gadewch iddyn nhw frownio a datblygu crwst da ar bob ochr. (Tua munud bob ochr)

  Saws cyri sbeislyd melys

  16. Torrwch y bricyll, afalau yn ddarnau bach a'r ffrio gyda phowdr cyri.

  17. Ychwanegwch llefrith cnau coco a wedyn blitzio'r cyfan.

  18. Dipiwch eich scrumpets mewn i'r saws a mwynhewch.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Bwyd Epic Chris.

  Rysáit gan Chris Roberts.

  Instagram: @flamebaster

  Twitter: @FLAMEBASTER

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?