S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Nerys Howell

  Nerys Howell

  calendar Dydd Llun, 09 Ionawr 2023

 • Strwdel pwmpen

  Cynhwysion

  • 130g cnau cymysg
  • 80g menyn (heb halen)
  • 1 llwy fwrdd olew llysiau
  • 450g pwmpen
  • 1 llwy de hadau cwmin
  • 1 llwy de coriander
  • 1 llwy de hadau mwstard
  • 1 cenhinen
  • 150ml stoc llysiau
  • 120g caws feta
  • 1 pecyn 220g toes filo
  • 1 llwy de hadau sesame gwyn a du

  Dull

  1. Cynheswch y popty i 180C/ffan 169/nwy 4. Taenwch y cnau ar hambwrdd pobi a thostiwch am 7-8 munud nes eu bod yn euraidd. Gadewch i goginio a thorri'n fras.
  2. Trimiwch, golchwch a thorrwch y genhinen. Piliwch y bwmpen a'i dorri'n ddarnau 2cm.
  3. Toddwch yr olew a 30g o fenyn mewn padell ffrio fawr, ychwanegwch y sgwash a'i ffrio dros wres uchel, gan droi'n achlysurol am 8 - 10 munud nes dechrau brownio.
  4. Lleihau'r gwres ac ychwanegu'r sbeisys a'u coginio am 1 munud gan droi'r cymysgedd yn y cennin a'u coginio am ychydig funudau ac yna arllwys dros 150ml o stoc llysiau.
  5. Gorchuddiwch y sosban a'i adael i goginio'n ysgafn nes bod y stoc wedi anweddu a'i sboncen yn feddal. Taenwch ar blât mawr i oeri ac yna cymysgwch y cnau wedi'u tostio.
  6. I gydosod, toddwch weddill y menyn a brwsiwch rai ar hambwrdd pobi. Haenwch 2 ddalen o ffilo ar y tro gan frwsio pob un â menyn wedi toddi.
  7. Rhowch chwarter y cymysgedd sboncen ar hyd un o'r ochrau byrrach gan adael border 5cm. Ciwbiwch y feta a rhowch chwarter ar bob cymysgedd. Plygwch yr ochrau a rholiwch y ffilo i fyny mewn siâp boncyff i amgáu'r cymysgedd.
  8. Rhowch ar yr hambwrdd pobi a brwsiwch gyda mwy o fenyn wedi toddi. Gwnewch ychydig o doriadau yn y crwst ar hyd y top a gwasgarwch yr hadau sesame ar ei ben. Ailadroddwch gyda gweddill y crwst i wneud 4 strudel.
  9. Cynheswch y popty i 200C/180fan/nwy 6 a phobwch am 30-35 munud nes ei fod yn grimp ac yn euraidd. Gweinwch ar unwaith.

  Rysáit gan Nerys Howell, wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Prynhawn Da.

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?