S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Colleen Ramsey

  Colleen Ramsey

  calendar Dydd Iau, 19 Ionawr 2023

 • Saws Nana

  Cynhwysion
  (Digon i 6)

  • 4 llwy fwrdd o biwrî blodfresych
  • 4 llwy fwrdd o biwrî cabaets gwyn
  • 1 pecyn neu 6 darn o facwn brith
  • olew ar gyfer ffrio
  • 1 llwy de o fenyn
  • ½ winwnsyn gwyn mawr
  • 5/6 clof o arlleg
  • twb o gaws mascarpone
  • 1 ciwb o stoc jeli cyw iâr
  • 1 llwy de o arlleg sych
  • 10 llwy fwrdd o hufen dwbwl
  • halen a phupur
  • 3 llwy fwrdd o gaws parmesan wedi'i gratio
  • 6 llwy fwrdd o friwsion bara panko
  • 3 llwy fwrdd o bersli ffres 'di'i dorri'n fân
  • pasta sych

  Dull

  1. I baratoi y ddau biwrî, berwch y blodfresych a'r cabaets gwyn nes eu bod yn feddal a defnyddio cymysgydd llaw i greu piwrî llyfn gydag ychydig o'r dŵr berw. Fe allwch chi rewi'r piwrî (mewn blwch ciwbiau iâ) a'u hychwanegu'n syth i'r saws garlleg.
  2. Berwch lond sosban o ddŵr gyda digon o halen.
  3. Torrwch y braster oddi ar y bacwn a thorri'r cig a'r braster yn fân. Mewn sosban, ffrïwch y bacwn nes bod y cyfan yn grensiog. Rhowch y bacwn o'r neilltu ond cadwch yr olew i ffrio'r llysiau. Ychwanegwch y menyn, a ffrio'r winwnsyn wedi'i dorri'n fân neu wedi gratio ar wres isel gydag ychydig o halen nes ei fod yn feddal (tua 5 munud). Ychwanegwch dri chwarter y garlleg wedi'i gratio gan gadw chwarter yn ôl.
  4. Ar ôl 1–2 funud ychwanegwch y caws mascarpone – dyma fwyd y duwiau – nes bod y caws yn toddi, yna'r stoc jeli.
  5. Nawr ychwanegwch y pwrî blodfresych a chabaets gwyn, gweddill y garlleg ac 1 llwy de o arlleg sych (mae garlleg wrth wraidd y rysáit hon!).
  6. Dewch â'r cyfan i'r berw ac ychwanegu'r hufen dwbwl oer. Sesnwch gyda halen a phupur fel y dymunwch, ychwanegu'r caws Parmesan a diffodd y gwres.
  7. Mae'r saws yn barod nawr ac fe fydd yn tewhau wrth iddo sefyll.
  8. Coginiwch eich hoff basta nes ei fod yn al dente a chadw llond cwpan o ddŵr hallt, startslyd y pasta. Mewn ffreipan ar wahân, cynheswch lond llwy fwrdd o olew ac ychwanegu'r briwsion bara (mae unrhyw friwsion yn iawn ond dewisais i'r rhain am eu bod yn fwy crensiog). Daliwch ati i'w troi ac unwaith maen nhw'n euraidd trowch y gwres bant, torrwch y bacwn crensiog yn fân iawn a'i ychwanegu i'r briwsion bara a'r persli, rhowch y persli a'r bacwn wedi'i ffrio i mewn.
  9. Ychwanegwch y pasta sydd wedi'i goginio gan ddefnyddio dŵr y pasta i lacio ychydig ar y saws. Gweinwch gyda'r briwsion bara a'r bacwn a mwynhewch!

  Rysaít gan Colleen Ramsey (Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd).

  Llyfr Colleen: Bywyd a Bwyd / Enjoying Life through Food (Y Lolfa)

  Instagram: @colleen_ramsey

  Twitter: @_C_Ramsey

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?