S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Rhoi cartref i gi

Gwybodaeth a chyngor ar sut i roi cartref newydd i gi.

 • Cod Ymarfer er Lles Cwn

  Mae'r cod ymarfer yma yn eich rhoi ar ben fordd yn nhermau'r gyfraith a'ch cyfifoldebau os yn berchen ar gi yng Nghymru.

  Cod Ymarfer er Lles Cwn

 • Dogs Trust

  Pob math o wybodaeth a chyngor am beth i ystyried cyn rhoi cartref i gi.

  www.dogstrust.org.uk

 • RSPCA Cymru

  Mae'r RSPCA yn achub, helpu ac ailgartrefu miloedd o anifeiliaid yng Nghymru bob blwyddyn.

  www.rspca.org.uk

 • Animal Rescue Cymru

  Elusen annibynol yng Ngorllewin Cymru sy'n achub ac yn cael hyd i garftrefi newydd i anifeiliaid o bob math yn cynnwys cwn.

  www.animalrescuecymru.co.uk

 • Alpet Rescue

  Elusen fychan ger Llandysul sy'n achub ac yn ailgartrefu anifeilaid.

  alpetpoundiesrescue.weebly.com

 • Achub Milgwn Cymru

  Elusen sy'n helpu achub ac ail-gartefu milgwn.

  0300 0123 999

  greyhoundrescuewales.co.uk

 • Cartref Cwn Caerdydd

  Cwn sydd angen cartrefi newydd yng Nghaerdydd. Cyngor ar sut i ail-gartrefu cwn.

  www.cardiffdogshome.co.uk

 • North Clwyd Animal Rescue

  Mae NCAR yn dod o hyd i gartrefi newydd ar gyfer anifeiliaid sydd wedi'u gadael neu nad oes eu hangen.

  ncar.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?