S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dyma nodyn i'ch atgoffa o'r cyfle i ennill busnes ar raglenni sydd yn darlledu o fis Ebrill ymlaen. Hoffwn bwysleisio mai cyntaf i'r felin fydd hi a bod y slotiau sydd ar gael ym mis Mai yn debygol o fod yn fwy cystadleuol. Felly Ebrill amdani os gallwch chi! Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Comisiynwyr yn unigol i drafod y golygyddol a'r syniadau sydd gennych.

Cofiwch mai'r prif amcanion yn dilyn y sesiwn yw denu cynulleidfa mwy amrywiol gyda chynnwys sydd (a) yn boblogaidd ac eang ei apêl (b) ychydig yn fwy mentrus o ran llais a thôn.

Rydym yn benodol yn chwilio am:

1. gyfresi fformatau ffeithiol ac adloniant ffeithiol sy'n denu'r gwylwyr dan 65, mewn cartrefi cymysg yn ogystal â'r craidd

2. gynnwys sy'n fwy annisgwyl er mwyn sicrhau bod yr amserlen ar gyfer Gwanwyn a Haf nesaf bach yn mwy amrywiol a mentrus. Ry'n ni'n chwilio'n arbennig am gynnwys cyfredol all greu sgwrs ar lawr gwlad yn ogystal â phenawdau newyddion. Ry'n ni hefyd yn eich hannog chi i feddwl am gynnwys all weithio ar draws pob llwyfan ac am gynnwys digidol yn gyntaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu eich bod am drefnu sgwrs gyda'r Comisiynwyr yn unigol, plis cysylltwch â bethan.jenkins@s4c.cymru (Sue Butler, Gwenllian Gravelle, Geraint Evans, Rhodri ap Dyfrig, Sioned Wyn Roberts) neu morfudd.wynne@s4c.cymru (Elen Rhys, Llinos Wynne, Non Griffith).

Diolch

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?