S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gweithdy Ffilm Rhyngweithiol gyda Wales Interactive ac S4C

Mae'n bleser gan S4C gyhoeddi ein bod yn cynnal gweithdy ysgrifennu ar gyfer ffilmiau rhyngweithiol i awduron drama mewn partneriaeth gyda Wales Interactive. Mae hwn yn gyfle gwych i hyd at 15 o awduron newydd a mwy profiadol ddeall y cyfrwng newydd yma a chael y cyfle i ddatblygu syniadau newydd.

Cynhelir y sesiwn gyda Wales Interactive, yn eu stiwdio ym Mhenarth. Yn y sesiwn hwn bydd Dai Banner, pennaeth Wales Interactive, yn cyflwyno eu gwaith hyd yma gyda dramâu rhyngweithiol a Full Motion Video (FMVs) y gellir eu 'chwarae' ar lwyfannau consol, gemau PC a dyfeisiau symudol yn ogystal â gwneud ffilm gyda naratif linol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weld y meddalwedd sgriptio arbennig mae Wales Interactive wedi'i ddatblygu sydd yn galluogi ysgrifennu (a chwarae) sgript ddrama aml-ddewis lle mae'r defnyddiwr yn llywio trywydd y stori. Gallwch weld enghreifftiau o ffilmiau rhyngweithiol Wales Interactive yma: https://www.walesinteractive.com/games-film. Cynhelir y sesiwn gyda Dai drwy gyfrwng y Saesneg.

Er mwyn ymgeisio, bydd angen darparu llythyr (*hyd at 500 gair) yn esbonio pam eich bod eisiau mynychu, a CV gan gynnwys manylion am unrhyw waith ysgrifennu a hyfforddiant sgript blaenorol. Bydd hefyd angen cadarnhau wth ymgeisio eich bod ar gael ar y dydd y cynhelir y sesiwn (gweler isod).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, croeso i chi gysylltu â lois.thomas@s4c.cymru.

Ni chodir tâl am y gweithdai hyn, a bydd modd gwneud cais am gostau teithio hyd at £100 y person os ydych yn weithiwr llawrydd, myfyriwr, neu ddim mewn gwaith.

Dyddiad cau ceisiadau: 12:00, Dydd Iau 17.2.22

Hysbysu'r ymgeiswyr llwyddiannus: 17:00, Dydd Mercher 23.2.22

Dyddiad y gweithdy: 10:00-15:00, Dydd Iau 3.3.22

Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau oddi wrth awduron sydd o grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli yn y maes sgriptio gan gynnwys pobl anabl, pobl Ddu, Asaidd ac o leiafrifoedd ethnig, a menywod.

Bydd penderfyniad S4C yn derfynol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?