S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Taliadau yn weddill - cynnwys

Fel y gwyddoch, rydym yn agosáu at ddiwedd ein blwyddyn ariannol.

Er mwyn i ni sicrhau bod y swm sy'n weddill isod yn cael ei dalu cyn y 31ain o Fawrth, a fyddwch cystal ag anfon y gwaith papur a'r anfoneb gyfatebol i taliadau@s4c.cymru erbyn 23/03/2023.

Bydd clirio'r balansau hanesyddol hyn yn ein cynorthwyo yn ein harchwiliad diwedd blwyddyn gan fod rhaid i ni ddarparu tystiolaeth i'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar gyfer croniadau a wnaed.

Bydd eich cymorth yn y mater hwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Tîmoedd Cyllid / Materion Busnes

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?