S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Peter Elias Jones

Ar stondin S4C nos Fercher yr Eisteddfod bydd digwyddiad i ddathlu bywyd a gwaith Peter Elias Jones (HTV ac Antena gynt).

Bydd Alwyn Humphries sgwrsio a nifer o ffrindiau a chydweithwyr Pete mewn awr o daith drwy ei yrfa. Bydd clipiau o hen raglenni a chyfle i hel atgofion.

Byddai teulu Pete ac S4C yn falch iawn o groesawu cyn cyd-weithwyr neu bobl wnaeth dyfu fyny gyda Miri Mawr a Ffalabalam i ymuno gyda ni yn y dathliad.

S4C, 5:30 nos Fercher 9 Awst 2017, mynediad am ddim.

Er gwybodaeth – dyma bethau eraill fydd yn digwydd ar stondin S4C yn ystod yr Eisteddfod

Sioeau Cyw a Stwnsh yn ddyddiol, a bydd Cyw ar y Llwyfan Berfformio bob dydd (Sadwrn-Gwener) am 2.00.

LLUN

  • 1.00: Dangosiad o raglen ddogfen newydd Merched y Wawr
  • 3.45: Rhys Meirion: perfformiad arbennig

MAWRTH

  • 12.30: Heno yn cyflwyno Elin Fflur - perfformiad arbennig
  • 1.00 ymlaen prynhawn agored ar set Rownd a Rownd, Porthaethwy
  • 1.30: Chwedlau Nigel Owens
  • 2.30 Dathlu Rownd a Rownd – Sinemaes

MERCHER

  • 12.00: Holi Bryn Fôn

IAU

  • 1.00: Dramâu newydd S4C

GWENER

  • 3.45: Mr Phormula: Llais

Ar ein hadeilad ni hefyd bydd rhai o sêr Y Salon yno i steilio'r cyhoedd.

Bydd gem VR pêl-droed ar ein stondin a bydd cyfle i brofi gyda app newydd Cyw – Byd Cyw.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?