S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Gwahoddiad i ddatgan diddordeb: Dybio 30+ awr o raglenni amrywiol ffeithiol i’r Gymraeg

Mae S4C wrthi'n sicrhau hawliau i greu fersiwn Gymraeg ar gyfer nifer o gynyrchiadau amrywiol ffeithiol gan gynnwys rhaglenni hanes, natur a gwyddoniaeth. Rydym yn chwilio am un darparwr i addasu'r rhaglenni hyn i'r Gymraeg. Cynigir cytundeb 2 flynedd ac amcangyfrifir bydd angen addasu rhwng 30 a 50 awr y flwyddyn dros y cyfnod.

Rydym yn gwahodd cwmnïau cynhyrchu annibynnol, sydd â phrofiad o ddybio ac addasu'r math yma o raglenni, i ddatgan eu diddordeb drwy ddanfon e-bost at tendr@s4c.cymru erbyn 12:00 Dydd Llun 2il o Hydref 2017. Fe fydd pob cwmni sy'n datgan eu diddordeb yn derbyn dogfen drwy e-bost erbyn diwedd dydd Mercher 4ydd o Hydref 2017, sy'n amlinellu'r manylion pellach a chopi neu linc at raglen enghreifftiol a fydd yn rhan o brawf.

Fel rhan o'ch ymateb tendr, bydd disgwyl i chi e-bostio eich gweledigaeth a sgript Cymraeg yn ogystal â chyllideb a chynllun gwaith yn seiliedig ar y rhaglen sy'n rhan o'r prawf. (Nid oes disgwyl i chi baratoi rhaglen wedi ei haddasu.)

Y dyddiad cau bydd 12:00 Dydd Gwener 20fed o Hydref 2017 a byddwn yn anelu i apwyntio'r cwmni llwyddiannus erbyn diwedd Dydd Gwener 27ain o Hydref.

Byddwn yn asesu'r ymatebion ar sail safon yr ymateb i'r prawf, safon cynhyrchu a thechnegol y cwmni (gan gynnwys cyfleu), y personél allweddol a gwerth am arian.

Anelir i ddechrau'r cytundeb gyda'r cwmni llwyddiannus ym mis Rhagfyr 2017, a bydd gofyn i'r rhaglen gyntaf i fod yn barod erbyn canol mis Ionawr 2018.

Cwestiynau Tendr

Ceisiadau i'w derbyn erbyn 12:00 canol dydd Dydd Gwener 20 Hydref 2017

Cyfeiriad e-bost tendr@s4c.cymru

Cwestiwn 1

Ym mha iaith fyddai'n well gan S4C dderbyn ymatebion i'r tendr?

Ateb 1

Nid yw S4C yn ffafrio'r un iaith, fe fydd S4C yn trin tendrau a dderbynnir yn Gymraeg ac yn Saesneg yn gyfartal.

Cwestiwn 2

Does dim ffeil yn y linc "We Transfer"- felly nid ydym eto wedi medru gweld y rhaglen. Plîs wnewch chi anfon y linc atom eto.

Ateb 2

Mi fyddwn yn ail-ddanfon y linc at bob un ymgeisydd a wnaeth mynegi diddordeb yn y tendr erbyn y dyddiad gwreiddiol.

Cwestiwn 3

Fydd y sgriptiau i'w dybio i gyd yn Saesneg?

Ateb 3

Mi fydd y sgriptiau i'w dybio i gyd yn Saesneg.

Cwestiwn 4

Ydi'r sgriptiau i gyd yn mynd i fod yn steil y traethydd yn unig– ac mor eiriol a'r rhaglen brawf?

Ateb 4

Bydd y sgriptiau gan amlaf yn steil y traethydd yn unig. Gall y sgriptiau fod mor eiriol – ond addasu a chyfleu'r wybodaeth sydd angen – felly mae 'na le i grynhoi.

Cwestiwn 5

Fydd cymeriadau o fewn unrhyw raglen i'w castio'n ychwanegol i'r traethydd?

Ateb 5

Ni ddisgwylir y bydd cymeriadau i'w castio.

Cwestwin 6

Beth yw'r rhagdybiaeth o ran y cynnwys ychwanegol i Gymreigio rhaglenni? Faint o raglenni bydd angen y gwaith ychwanegol hwn.

Ateb 6

Dim ond ambell raglen fydd angen gwneud hyn – ac i'w drafod gyda'r comisiynydd. A byddem yn rhesymol ein disgwyliadau o fewn y gyllideb.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?