S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cwmwl Cynhyrchu S4C - "Cwmwl" (Mehefin 2022)

Croeso i ddiweddariad i'r adnoddau ar gyfer cynnig syniadau newydd i S4C. Mae croeso i unrhyw un, boed yn gynhyrchydd, cwmni neu unigolyn gynnig syniad i S4C. Gallwch drafod syniadau yn ffurfiol ag aelod o Dîm Comisiynu S4C bydd wedyn yn esbonio y camau nesaf.

Os oes diddordeb pellach, gofynnwn i chi ddarparu crynodeb o'r syniad, dim mwy na 100 o eiriau, yn ogystal â disgrifiad manwl yn Cwmwl ac hefyd drwy ddefnyddio yn ogystal (a dim ar ben ei hun) Ffurflen Gynnwys.

I gynnig syniad newydd drwy CWMWL cliciwch yma

Ffurflen Gynnwys (gwybodaeth gorfodol ychwanegol i gyd fynd â chynnig syniad drwy Cwmwl)

Yn gyffredinol dylid cyfyngu'r disgrifiad yma i 300 gair gan nodi pwyntiau allweddol megis enwau cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr ac amcan o gost. Nodwch hefyd os yw'r cynigion wedi eu danfon at ddarlledwyr/platfformau eraill a cofiwch bod angen y Ffurflen Cynnwys!

Os ydych yn mewngofnodi am y tro cyntaf, bydd angen i chi greu cyfrif Gweinyddwr ar gyfer eich cwmni, ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau.

Am unrhyw gymorth, cysylltwch ag Adran Materion Busnes S4C

Tîm Comisiynu:

  • Llinos Griffin-Williams - Prif Swyddog Cynnwys
  • Geraint Evans - Cyfarwyddwr Strategaeth Cynnwys a Cyhoeddi
  • Elen Rhys - Adloniant, Cerddoriaeth
  • Gwenllian Gravelle - Drama
  • Llinos Wynne - Ffeithiol
  • Sioned Geraint - Plant, Dysgwyr
  • Sue Butler - Chwaraeon
  • Rhodri Ap Dyfrig- Cynnwys Arlein
  • Guto Rhun - Comisiynydd Cynorthwyol Arlein
  • Sharen Griffith -Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes Dros Dro
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?