S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Cwmwl Cynhyrchu S4C

I gynnig syniad newydd cliciwch yma

Croeso i'r adnodd ar gyfer cynnig syniadau newydd i S4C. Mae croeso i unrhyw un, boed yn gynhyrchydd, cwmni neu unigolyn gynnig syniad i S4C. Gallwch drafod syniadau yn anffurfiol ag aelod o Dîm Comisiynu S4C cyn i chi gynnig y syniad, ond er mwyn sicrhau bod y syniad yn cael ei gofnodi'n ffurfiol a'ch bod yn derbyn ymateb prydlon gofynnwn i chi ei gyflwyno drwy'r adnodd hwn.

Gofynnwn i chi ddarparu crynodeb o'r syniad, dim mwy na 100 o eiriau, yn ogystal â disgrifiad manwl. Yn gyffredinol dylid cyfyngu'r disgrifiad yma i 300 gair gan nodi pwyntiau allweddol megis enwau cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr ac amcan o gost yr awr. Nodwch hefyd os yw'r cynigion wedi eu danfon at ddarlledwyr eraill

Os ydych yn mewngofnodi am y tro cyntaf, bydd angen i chi greu cyfrif Gweinyddwr ar gyfer eich cwmni, ac yna dilynwch y cyfarwyddiadau.

Am unrhyw gymorth, cysylltwch ag Adran Materion Busnes S4C

Tîm Comisiynu:

  • Amanda Rees - Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys
  • Elen Rhys - Adloniant, Cerddoriaeth
  • Gwenllian Gravelle - Drama
  • Llinos Wynne - Ffeithiol
  • Sioned Geraint - Plant, Dysgwyr
  • Sue Butler - Chwaraeon
  • Rhodri Ap Dyfrig- Cynnwys Arlein
  • Geraint Evans - Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?