S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Adroddiadau Cwynion

Byddwn yn adrodd ynghylch cyfanswm ac ystod y cwynion a dderbyniwyd gan S4C, a, phan fo hynny'n briodol, ein hymateb a'r manylion ynghylch unrhyw eglurhad, cywiriadau a chamau a gymerwyd i ddatrys y sefyllfa.

Bydd adroddiadau yn ymddangos yma.

Ymddiheuriad i'r Arglwydd Morris o Aberafan cf

Rhaglen yn y gyfres ddogfen Datganoli a ddarlledwyd ar S4C ar 27 Medi 2007.

Ymddiheuriad i'r Arglwydd Morris o Aberafan cf (dogfen PDF)

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?