S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Cyhoeddi cywiriadau, ymddiheuriadau a phenderfyniadau yn dilyn cŵyn

Mae'r dudalen hon yn cynnwys, lle mae'n briodol i'w cyhoeddi:

  • Cywiriadau ac ymddiheuriadau mewn ymateb i gwynion a dderbynnir gan S4C
  • Penderfyniadau gan Banel Cwynion Bwrdd S4C.
  • Eisteddfod Genedlaethol Cymru

    Ar 11 Awst 2022, mi gafodd erthygl a fideo digidol eu cyhoeddi ar wefan

    Ar ôl adolygu ein hallbwn, rydym yn cydnabod na wnaeth ein hallbwn fodloni ein safonau golygyddol o ran cywirdeb, didueddrwydd a thegwch.

    23/11/22

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?