S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dull

  1. Golchwch y nionod ffres a thorrwch y gwreiddiau i ffwrdd.
  2. Berwch yn gyflym am gwpwl o funudau.
  3. Ychwanegwch gnau cyll i badell gynnes i'w brownio. Tynnwch o'r badell.
  4. Sychwch y nionod a'u coginio yn y badell am gwpwl o funudau.
  5. Torrwch y cnau yn fân a'u gwasgaru dros blât gyda'r nionod.
  6. Gwnewch ddresin syml i'w wasgaru dros y cwbl gydag olew olewydd, mêl, sudd leim, halen a phupur.
  7. Rhowch ychydig o'r croen leim ar ei ben gyda naddion chilli.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?