S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hysbysebu ar S4C

Teithiau Tango

Cefndir

Codi ymwybyddiaeth o'n cynnig teithio ac, fel rhan o'n marchnata ar sail digwyddiadau, cynyddu nifer yr ymwelwyr i'n stondinau mewn digwyddiadau fel yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gweithredu

Defnyddiom gymysgedd o dactegau marchnata i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'n cynnig teithio, a gallu cryfhau hyn a chadw Teithiau Tango ym meddyliau pobl wrth ystyried trefnu eu taith nesaf, roedden ni credu y dylai S4C fod yn rhan o'r gymysgedd marchnata.

Ar ôl siarad â thîm gwerthu hysbysebion S4C, sy'n gofalu am amserlen hysbysebu S4C, roedden ni'n falch iawn o allu manteisio ar y cyfle a gyflwynwyd i ni, sef y pecyn teledu newydd ar gyfer hysbysebwyr newydd ar y sianel.

Cawsom ein cyflwyno i un o bartneriaid cynhyrchu'r tîm, a roddodd i ni, ar ôl derbyn briff gennym ni ynghylch beth yr oeddem ni ei eisiau o ran golwg a theimlad yr hysbyseb, ei negeseuon crai, a beth yr oeddem ni eisiau ei gyflawni yn sgil ei gynhyrchu, amserlen hysbysebu a sgriptiau teledu. Roedd y pecyn hysbysebu yn bodloni'r gyllideb yr oeddem ni wedi'i neilltuo, ac roedd yr amserlen yn adlewyrchu ein cynulleidfa darged o ran y rhaglenni y byddai ein hysbyseb yn cael ei dangos yn eu plith. Rhoddwyd cyfle inni gyfrannu ein syniadau, a chawsant eu croesawu, yn ogystal â chael cyfle i wneud sylwadau ar yr hysbyseb deledu.

Canlyniadau

Roedden ni'n hapus iawn â'r hysbyseb deledu a gynhyrchwyd ar ein cyfer ni, ac rydym ni wedi gallu ei rhoi ar ein gwefan. Rydym ni hefyd wedi gallu ei chynnwys yn ein negeseuon cyfryngau cymdeithasol, trwy gyfeirio mwy o bobl at ein gwefan trwy gyfeirio pobl at yr hysbyseb.

Gwelsom gynnydd yn nifer y bobl a oedd yn ymweld â'n gwefan, a chynnydd mewn archebion yn sgil hysbysebu ar S4C, ac rydym ni'n hapus iawn. Byddwn yn bendant yn sicrhau y byddwn ni'n cynnwys S4C yn ein cymysgedd marchnata yn y dyfodol, yn enwedig ar adegau pan fydd angen rhoi hwb ychwanegol i'r busnes.

Aled Rees

Rheolwr Gyfarwyddwr

Tango Tours

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?