S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Gwahoddiad am geisiadau i greu a gwerthu marsiandïaeth

Dyddiad Cyhoeddi: 16 Tachwedd 2009

Mae S4C Rhyngwladol yn gwahodd ceisiadau am drwyddedau i ymarfer Hawliau Marsiandïaeth yn y Rhaglenni a Chymeriadau Cyw a Sam Tan.

Gwahoddiad am geisiadau i greu a gwerthu marsiandïaeth (PDF)

Cwestiwn ac Ymateb

Cwestiwn 1:Mae'r ddogfen Tendr yn nodi bod cwmnïau yn cyfleu y tendr yn electroneg. Oes modd danfon copïau caled o gyfrifon y cwmni am y ddwy flynedd ddiwethaf drwy'r post?

Ymateb 1:Mae'n dderbyniol i chi ddanfon y cyfrifon yn y post at sylw Mr Owain Jones, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanishen, Caerdydd gan nodi "Cyfrinachol" ar yr amlen.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?