S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tendrau

Tendr ar gyfer Cyflenwi/Trwyddedu Platfform Data Cwsmeriaid S4C

Mae S4C yn ceisio ymrwymo i gytundeb ar gyfer cyflenwi a/neu drwyddedu platfform/offeryn/meddalwedd sy'n galluogi S4C i gael mynediad at a defnyddio data cwsmeriaid at ddibenion monitro, ymchwil a marchnata. Mae'r tendr wedi ei hysbysebu ar wefan sell2wales.gov.wales. Gweler y dogfennau isod am ragor o wybodaeth.

Cyhoeddwyd: 13 Ionawr 2022

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau am eglurhad: 03 Chwefror 2022 12:00yp

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tendrau: 17 Chwefror 2022 12:00yp

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?