S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W49: 30 Tachwedd - 6 Rhagfyr

1. Craith

Mae'r tri actor ifanc Annes Elwy (Mia Owen), Steffan Cennydd (Connor Pritchard) a Siôn Eifion (Lee Williams) yn ateb cwestiynau am eu cymeriadau a'u teimladau wrth weithio ar ddrama drosedd dywyll.

2. Adre

Mae Nia Parry yn ôl ac yn ymweld â chartrefi rhai o sêr enwocaf Cymru i holi beth yw ystyr 'Adre' iddyn nhw.

3. Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2019

Eleni eto, mi fydd S4C yn cefnogi ac arddangos talent Gymreig wrth ddarlledu'n fyw o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2019.

HEFYD / ALSO

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?