S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W10: 29 Chwefror - 6 Mawrth

1. Cân i Gymru

Mae'r amser yna o'r flwyddyn eto lle mae rhai o dalentau mwyaf disglair byd canu pop Cymru yn cystadlu am yr anrhydedd o enill gwobr Cân i Gymru. Elin Fflur a Trystan Ellis Morris sy'n cyflwyno'r noson o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

2. Cynefin

Bydd Heledd Cynwal, Siôn Tomos Owen a Dr Iestyn Jones yn ymweld a Tregaron – y dref farchnad hanesyddol gyda hanes a chymeriadau mawr.

3. Ein Byd

Cyfres newydd. Mae Siôn Jenkins yn ymweld â Gogledd Iwerddon i ddysgu mwy am hanes cymhleth yr ardal ac yn ceisio deall pam fod Brexit yn bygwth yr heddwch bregus heddiw.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?