S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W18: 25 Ebrill - 1 May

1. 35 Diwrnod: Parti Plu

Mae grŵp o ffrindiau yn dod at ei gilydd i ddathlu priodas un o'u plith – ond mae cyfrinach dywyll yn taflu cysgod dros y diwrnod mawr. Drama newydd sbon.

2. Guinness World Records Cymru

Cyfle i weld pobl ar draws Cymru yn ymgeisio i dorri 11 o recordiau swyddogol Guinness i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Bydd pob ymgais – llwyddiannus ac aflwyddiannus, i'w weld yn y rhaglen arbennig hon.

3. Côr Digidol Rhys Meirion

Mae Rhys Meirion am ffurfio côr newydd sbon, a hynny gan ddibynnu'n gyfan gwbl ar dechnoleg i ddod â phobl at i' gilydd i ganu yn ystod cyfnod y coronafeirws.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?