S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W47: 14 Tachwedd - 20 Tachwedd

1. Cymru Wyllt Gudd

Mewn blwyddyn pan fo prydferthwch ar ein stepen drws wedi ei werthfawrogi yn fwy nag erioed, byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan rai o ryfeddodau byd natur ein gwlad mewn cyfres newydd sbon. Yn cynnwys sylwebaeth unigryw gan y prifardd Twm Morys.

2. Un Bore Mercher

Wrth inni gyrraedd hanner ffordd trwy'r gyfres olaf o Un Bore Mercher, mae'r actores Eve Myles, sy'n chwarae rhan Faith Howells, yn edrych nôl ar y gyfres boblogaidd hon sydd wedi cael cymaint o effaith ar ei bywyd.

3. Rybish

Mae'r actor Siôn Pritchard yn wyneb cyfarwydd ar S4C, sy'n chwarae rhan Clive yn y gyfres gomedi newydd Rybish. Dyma Siôn yn sôn am ei brofiad o weithio ar y gyfres a'i gymeriad Clive.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?