S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W4: 23 Ionawr - 29 Ionawr

1. Am Dro

Pedair taith, pedwar cystadleuydd - ond dim ond un enillydd. Mae'n amser mynd Am Dro unwaith eto! Cyfres newydd.

TX: Nos Sul 24 Ionawr 8.00, S4C

2. Hewlfa Drysor

Cawn deithio ar hyd lonydd ardaloedd Cymru gyfan gan ddysgu ychydig o hanes lleol wrth i griw o gystadleuwyr fynd ati i gwblhau Hewlfa Drysor. Lisa Angharad a'r Welsh Whisperer sy'n cyflwyno.

TX: Nos Wener 29 Ionawr 9.00, S4C

3. Pobol y Cwm

Nid yw pethau wedi bod yn rhwydd ar un o drigolion ifancaf Pobol y Cwm sef Aled. Mae ei fywyd teuluol wedi bod yn un anhapus a threisgar ac fe gafodd affêr gyda Tyler a oedd yn athro ysgol iddo ar y pryd. Ond nawr, gyda pethau yn dechrau gwella iddo, cawsom gyda'r actor sydd yn ei boretreu, Jacob Oakley.

TX: Llun, Mawrth, Mercher & Iau am 8.00.

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?