S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W3: 15 Ionawr - 21 Ionawr

1. Ysgol Ni: Moelwyn

Cyfres newydd sydd yn cynnig golwg pry ar y wâl ar blant, athrawon a bywyd bob dydd yn ysgol uwchradd Y Moelwyn ym Mlaenau Ffestiniog.

TX: Nos Fawrth 18 Ionawr 9.00, S4C

2. Canu Gyda Fy Arwr

Y tro hwn, yn wahanol i'r arfer, cawn gwrdd â thri arwr gwahanol wrth i dri o bobl – gan gynnwys un o'r Almaen - wireddu eu breuddwyd wrth gael cyd-ganu gyda nhw.

TX: Nos Sul 16 Ionawr 8.00, S4C

3. Siop Siarad Owain

Yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru a thu hwnt ers ei drwmathon 24-awr anhygoel ar gyfer Plant Mewn Angen, mae Owain Wyn Evans wrth ei fodd yn cyflwyno'i sioe newydd ei hun ar S4C.

TX: Nos Wener 21 Ionawr 9.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?