S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W5: 29 Ionawr - 4 Chwefror

1. DRYCH: Fi, Rhyw ac Anabledd

Mae gan Rhys Bowler Duchenne Muscular Dystrophy, anhwylder genetig sy'n achosi dirywiad cynyddol i'r cyhyrau, ac mae am drafod pwnc sy'n hollbwysig iddo.

TX: Nos Sul 30 Ionawr 9.00, S4C

2. Rownd a Rownd: Mali Ann Rees

Cyfweliad gyda'r actores Mali Ann Rees sy'n ymuno â chast Rownd a Rownd.

TX: Pob Nos Fawrth a Nos Iau 8.25, S4C

3. Efaciwîs: Plant y Rhyfel

Mae wyth o blant o rai o ddinasoedd mwyaf Lloegr – Lerpwl, Birmingham a Llundain - yn byw fel efaciwîs yr Ail Ryfel Byd yng ngogledd Cymru.

TX: Nos Sul 30 Ionawr 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?