S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W6: 5 Chwefror - 11 Chwefror

1. DRYCH: Dylanwad Jess Davies

Rhaglen ddogfen am y dylanwadwr Instagram Jess Davies sy'n trafod sut beth yw hi i fyw eich bywyd ar-lein gyda 150,000 o ddilynwyr.

TX: Nos Sul 6 Chwefror 9.00, S4C

2. Tŷ Am Ddim

Cyfweliad gyda Carys Davies, y gyflwynwraig ac arbenigwraig tai o Bontardawe ar ddechrau cyfres newydd o'r sioe eiddo llwyddiannus Tŷ Am Ddim.

TX: Nos Fercher 9 Chwefror 9.00, S4C

3. Cymry ar Gynfas

Yr artist cyfrwng cymysg John Rowlands sy'n creu portread o Arfon Haines Davies, wyneb cyfarwydd ar y teledu ers y 70au.

TX: Nos Lun 7 Chwefror 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?