S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W18: 30 Ebrill - 6 Mai

1. Pobol y Cwm: Alaz

Mae Pobol y Cwm yn tynnu sylw at brofiadau erchyll ffoaduriaid drwy stori Alaz sy'n cael ei chwarae gan actor ifanc Cwrdaidd, Taro Bahar.

TX: Pob nos Fawrth-Iau, 8.00, S4C

2. Iaith Ar Daith

Yr actores 'Casualty' Amanda Henderson sy'n mynd ar daith i ddysgu Cymraeg y tro hwn. Bydd Mali Harries yn cadw cwmni iddi ac yn gosod sawl her ar hyd y ffordd.

TX: Nos Sul 1 Mai, 8.00, S4C

3. Gitâr yn y To

Rhaglen arbennig sy'n dilyn taith bersonol Osian Huw Williams, gitarydd a phrif leisydd y band Candelas, i ddarganfod mwy am hanes y gitâr yng ngherddoriaeth Gymraeg.

TX: Nos Sadwrn 30 Ebrill 8:00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?