S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Côr-ona a Rhys Meirion yn uno i godi gwen

22 Mawrth 2020

Mae S4C wedi comisiynu rhaglen newydd sydd wedi ei hysbrydoli gan dudalen Facebook Côr-ona.

Mae'r grŵp cyhoeddus Côr-ona ar Facebook o dan arweiniad Catrin Angharad Jones wedi llwyddo i ddenu bron i 17,000, gyda channoedd o unigolion yn cyfrannu fideos a phrofi bod modd cymdeithasu o bell oll trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y rhaglen hon a gynhyrchir gan Cwmni Da, yn adeiladu ar ymgyrch Côr-ona lle bydd Rhys Meirion yn cynnal arbrawf cymdeithasol trwy ddod â phobl o bell ac agos at ei gilydd i fwynhau'r wefr o gyd ganu boed hynny ar laptop yn y gegin, ipad yn y shed neu PC yn yr atig.

Byddwn yn gweld Rhys yn cysylltu dros y ffôn, trwy ffenestr y tŷ a sgrîn y cyfrifiadur, cawn glywed hanesion y nyrs sy'n parhau i weithio'n galed yn wyneb y feirws; y teulu gwasgaredig; yr athro cerdd sy'n dysgu dros y wê a'r unigolion bregus sy'n ceisio dygymod gyda'r broses o hunan ynysu.

Meddai Rhys Meirion: "Mae'r hyn mae Catrin wedi ei gyflawni ar dudalen Facebook Côr-ona yn ffenomenon!

"Mae'n profi ein bod ni'r Cymry yn gweld ein diwylliant fel achubiaeth, ac yn dangos bod canu yn rhywbeth y mae pawb yn medru bod yn rhan ohono, o'r plant lleiaf un, i bob hŷn yn ein cymdeithas.

"Mae'n wych bod modd cymdeithasu drwy dechnoleg erbyn hyn."

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Adloniant: "Mae gan S4C ran bwysig i chwarae yn yr argyfwng hwn, ac mae'r ffaith ein bod yn gallu cynnig adloniant o'r safon uchaf a gwneud i bobl wenu mewn cyfnod digon anodd yn holl bwysig.

"Rydym hefyd yn falch o allu ymateb i syniad positif Catrin a thynnu pawb at ei gilydd gyda'r rhaglen arbennig hon. Mae S4C Yma i Chi"

Bydd hon yn brosiect aml gyfrwng gyda chlipiau pry ar y wal a gwersi cerddoriaeth gan Rhys yn cael eu rhannu ar blatfformau digidol, a chyfle i bawb gyfrannu o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?