S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

‘Mae amser gwell yn dyfod’

3 Ebrill 2020

Mewn amser heriol ac o newid mawr, mae S4C am rannu neges o obaith i'w gwylwyr mewn ffilm fer newydd.

Mae 'Mae' yn ffilm ddwy funud o hyd ac yn gomisiwn arbennig gan S4C, fydd yn cael ei darlledu am y tro cyntaf ar Heno nos Wener, 3 Ebrill.

Mae'r ffilm wedi ei chreu o gwmpas cerdd y prifardd Mererid Hopwood, Mae - cerdd sydd wedi ei chyfansoddi'n arbennig ar gyfer y ffilm.

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C: "Roedden ni eisiau rhannu'r neges o obaith gyda'r gynulleidfa. Ni'n byw mewn amser ble mae angen gobaith mwy nag erioed, ac mae neges y ffilm yn mynd at galon.

"Mae Mae yn plethu popeth sy'n wych am Gymru gyda'i gilydd - creadigrwydd, celfyddyd ac undod. Mae'r pŵer i'r gair 'Mae' sydd ddim yn perthyn i run iaith arall. Mae Mererid Hopwood yn ein hargyhoeddi - mae haul ar fryn; mae amser gwell yn dyfod."

Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch, ac mae'n cynnwys sgôr gerddorol wreiddiol gan Ifan Davies, o'r band Sŵnami a Rich Roberts, Stiwdio Ferlas, gyda Georgia Ruth a'i gŵr Iwan Huws, o'r band Cowbois Rhos Botwnnog, yn adrodd y gerdd Mae.

Bydd y ffilm hefyd ar gael i'w gwylio ar draws holl blatfformau digidol S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?