S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cadw’n Ddiogel a chodi gwên

6 Ebrill 2020

Robin McBryde yn dawnsio, Emma a Trystan o Priodas Pum Mil yn cadw pellter a'r cyn brifathro Ken Hughes yn gorfod derbyn rheolau yn lle eu gosod? Mae Covid 19 wedi gwneud ein byd yn lle rhyfedd iawn.

Ac er fod Robin a'i ddau fab yn amlwg yn mwynhau'r dawnsio yn y ffilm - mae'r neges yn un ddifrifol - Cadwch yn Ddiogel.

Mae S4C wedi comisiynu cyfres o negeseuon gan rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd Cymru er mwyn pwysleisio'r pwysigrwydd o gadw'n ddiogel rhag Covid 19 - i osgoi'r salwch, peidio gorfod mynd i'r ysbyty ac fel canlyniad lleihau'r pwysau ar staff GIG.

Dywedodd Amanda Rees Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C: "Mae S4C yn Ddarlledwr Gwasanaeth Cyhoeddus ac felly mae'n bwysig ein bod yn rhannu canllawiau'r Llywodraeth Cymru a'r DU ar sut i ymddwyn er mwyn sicrhau fod pawb yn cadw'n saff ac yn iach ar amser fel hyn."

"Ond hefyd, mae'n bwysig i ni ein bod yn trosglwyddo'r neges mewn ffordd sy'n hwyl ac sy'n codi gwên gyda'n gwylwyr sydd yn aros yn eu cartrefi. Mae S4C yma i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Mae Ken Hughes dros ei 70, ac felly yn cael ei ystyried o dan risg uchel - felly mae e'n aros yn ei gartref ac yn cael help gyda'i siopa. Mae Emma a Trystan yn sôn am bwysigrwydd y rheol dwy medr - tua maint soffa Priodas Pum Mil - wrth fentro allan.

Neges Robin yw pa mor bwysig yw cadw'n heini - yn gorfforol ac yn feddyliol - trwy ymarfer corff - neu ddawnsio yn yr ystafell fyw - beth bynnag sydd yn eich plesio chi!

Bydd mwy o fideos yn ymddangos dros yr wythnosau nesaf gyda negeseuon gan wynebau adnabyddus sy'n cynnwys Carol Vorderman, yn siarad yn y Gymraeg, yr athro Mr Wyn o Ysgol Ni: Maesincla a Dr Mair Parry o Ysbyty Gwynedd.

Mae'r fideos Cadwch yn Ddiogel wedi cael eu cynhyrchu gan gwmnïoedd cynhyrchu o Gymru gan gynnwys, Rondo, Boom a Darlun.

Bydd fideo Cadwch yn Ddiogel yn cael ei ddarlledu ar nos Fawrth, Mercher ac Iau wythnos yma am 7.30 rhwng Heno a'r Newyddion. Byddant hefyd ar gael i wylio ar S4C Clic - s4c.cymru/clic.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?