S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Dwy wobr Celtaidd i S4C

12 Mehefin 2020

Mae S4C wedi ennill dwy wobr yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd 2020.

Roedd yr ŵyl i fod i gael ei chynnal yn Quimper yn Llydaw rhwng 2-4 Mehefin 2020. Yn hytrach, yn dilyn oblygiadau'r coronafeirws cynhaliwyd yr ŵyl arlein nos Iau 11 Mehefin.

Mae'r ŵyl yn hyrwyddo ieithoedd a diwylliannau gwledydd Celtaidd yn y cyfryngau.

Cipiodd Prosiect Pum Mil (Boom Cymru) wobr yn y categori Adloniant ac fe enillodd Cân i Gymru: Dathlu'r 50 (Avanti Media) wobr y categori Adloniant Ffeithiol.

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys S4C:

"Rydym wrth ein bodd fod rhai o raglenni gwych y sianel wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu creadigrwydd a'u hapêl.

"Mae'r rhaglenni hyn wedi cyffwrdd calonnau ein gwylwyr ac rydym yn falch iawn eu bod wedi dod i'r brig yn yr ŵyl arbennig hon.

"Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r cynyrchiadau llwyddiannus yma."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?