S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Byw Celwydd yn cyrraedd platfform newydd yn yr Almaen

29 Gorffennaf 2020

Bydd drama wreiddiol S4C, Byw Celwydd, yn cael ei ddangos yn yr Almaen, y Swistir ac Awstria gan y platfform SVOD newydd, Sooner.de, wedi cytundeb rhwng y cwmni cynhyrchu Tarian Cyf a'r dosbarthwr rhaglenni rhyngwladol, Videoplugger.

Mae Byw Celwydd, a gafodd ei gomisiynu gan S4C yn 2016, yn adrodd hanes y berthynas rhwng grŵp o bleidiau gwleidyddol ffuglennol yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, ynghyd â'u cynghorwyr arbennig a'r newyddiadurwyr gwleidyddol o'u cwmpas.

Ymhlith sêr y gyfres mae Matthew Gravelle, a oedd yn serennu yn nrama Broadchurch ITV, ac sy'n chwarae rhan y cynghorydd arbennig Harri James; a'r actores Catherine Ayers, sy'n chwarae'r newyddiadurwr Angharad Wynne.

Mae'r gyfres eisoes wedi ei werthu i restr hir o wledydd ar draws y byd, gan gynnwys yr UDA, Canada, Israel, De Affrica a 13 o wledydd yn Ewrop.

Mae Sooner.de yn blatfform VoD sydd wedi ei lansio yn yr Almaen, gan y cwmni Contentscope, ym mis Mehefin 2020. Prif ffocws Contentscope yw dangos cynnwys o Ewrop, mewn cyfresi a ffilmiau unigol.

Dywedodd Andreas Wildfang, Cyfarwyddwr Gweithredol Sooner.de GmbH: "Mae cyfresi yn fwy perthnasol i wasanaethau ar alw na ffilmiau. Mae ffilmiau 90 munud o hyd wedi bod gyda ni ers y 1920au, a heb newid. Dyna dwi'n ei gael mor ddiddorol am gyfresi.

"Dyw gwasanaeth ar alw Sooner ddim ar gyfer ffilmiau yn unig – mae gennym ni ddiddordeb mewn cyfresi auteur-driven, ac mae Byw Celwydd yn enghraifft wych o hyn."

Dywedodd Branwen Cennard, cynhyrchydd Tarian Cyf: "Mae llwyddiant Byw Celwydd yn adlewyrchiad o'r safonau cynhyrchu eithriadol roedd ynghlwm â'r gyfres, ac mae'n rhaid rhoi clod i'r criw, actorion a sgriptwyr y prosiect am hynny."

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Mae dramâu iaith Gymraeg yn parhau i ddiddanu cynulleidfaoedd ar draws y byd ac mae'n hynod gyffrous gweld platfformau SVOD newydd yn awyddus i ddangos dramâu gwreiddiol S4C, fel Byw Celwydd."

Dywedodd Emanuele Galloni, Prif Weithredwr Videoplugger: "Mae Brexit wedi tynnu sylw bobl ledled Ewrop i wleidyddiaeth y Deyrnas Unedig, ac mi fydd hyn yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd iaith Almaeneg i ymgolli eu hunain ym myd gwleidyddiaeth Gymru.

"Mae'n newyddion gwych bod Byw Celwydd yn mynd i gael ei ddangos gan blatfform newydd sbon fel Contentscope. "

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?