S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Y mis uchaf erioed i Facebook S4C

12 Ionawr 2021

Mae S4C wedi cyhoeddi heddiw mai mis Rhagfyr oedd y mis uchaf erioed o ran sesiynau gwylio ar brif dudalen Facebook y sianel.

Llwyddodd S4C i ddenu 994.7k o sesiynau gwylio gyda chân elusennol Dwylo Dros y Môr yn dod i'r brig fel y clip fideo mwyaf poblogaidd.

Hefyd yn cyrraedd y brig oedd clipiau Dathlu Dewrder, Jonathan, Dolig Ysgol Ni: Maesincla, Dolig Epic Chris a Cefn Gwlad: Dathlu Dai.

Yn ogystal â llwyddiant mis Rhagfyr bu 2020 yn flwyddyn dda i S4C gyda chynnydd o 79% yn y sesiynau gwylio o'i chymharu â 2019.

Bu 7.2 miliwn o sesiynau gwylio ar safle Facebook S4C yn ystod 2020.

Mae cynnydd hefyd wedi bod ar safleoedd Twitter a YouTube S4C gyda Cyw yn parhau fel y sianel YouTube mwyaf poblogaidd i S4C.

"Mae'r llwyddiant hwn yn deillio o'n strategaeth i ddatblygu elfennau digidol S4C," meddai Owen Evans Prif Weithredwr S4C.

"Rwy'n falch iawn fod ein cynnwys Nadolig wedi taro deuddeg a denu diddordeb ar Facebook.

"Mae datblygu ochr ddigidol o fewn S4C wedi bod yn flaenoriaeth i ni ers peth amser ac mae gyda ni dîm yn gweithio yn benodol ar greu cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol a phlatfformau digidol erbyn hyn.

"Mae'n wych gweld bod ffrwyth eu llafur yn cyrraedd y nod, ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i ddatblygu ein darpariaeth ddigidol."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?