S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cyfres newydd o Craith ar y ffordd

11 Mawrth 2021

Gydag ambell gyfnod heulog wedi codi ein calonnau ar ddechrau mis Mawrth, mae'r rhan fwyaf ohonom yn falch o ffarwelio â'r gaeaf a croesawu'r gwanwyn.

Ond, mae cwmni Severn Screen eisoes yn edrych ymlaen at fwy o nosweithiau oer a thywyll wrth iddynt gydio yn y gwaith o gynhyrchu cyfres arall o Craith.

Wrth drafod y ddrama dywyll, llawn dirgelwch dywedodd y cynhyrchydd, Hannah Thomas:

"Mae'n braf cael y criw nôl gyda'i gilydd i saethu'r drydedd gyfres o Craith ac mae atgyfodi cymeriadau DCI Cadi John (Sian Reese-Williams) a DS Owen Vaughan (Sion Alun Davies) yn broses hynod o gyffrous.

"Heb ddatgelu gormod, bydd Cadi a Vaughan yn datrys achos arall o lofruddiaeth wedi i gorff gael ei ddarganfod mewn amgylchiadau amheus, ac wrth gwrs byddwn yn dod i ddeall mwy am eu bywydau tu allan i'r gwaith.

"Bydd sawl wyneb cyfarwydd yn ymuno â'r cast am y tro cyntaf, gan gynnwys Gwen Elis, Rhian Blythe a Sion Ifan.

"Yn ogystal, bydd enwau gymharol newydd fel Justin Melluish. Mae Justin yn actor dawnus sydd wedi magu profiad yn perfformio gyda'r cwmni theatr gynhwysol, Hijinx."

Bydd y gyfres yn cael ei ffilmio ochr yn ochr yn y Gymraeg a'r Saesneg gan ddarlledu ar BBC Wales fel Hidden.

Dywedodd Comisiynydd drama S4C, Gwenllian Gravelle:

"Trwy lwyddiant y ddwy gyfres gyntaf, mae'r gwylwyr yn gyfarwydd â fformat gafaelgar Craith erbyn hyn.

"Ac yn y stori ysgytwol ddiweddaraf, byddwn yn cadw'n dryw i'r drefn o ofyn 'pam' yn hytrach na 'phwy' sydd wedi cyflawni'r drosedd.

"Unwaith eto, bydd popeth yn digwydd yn yr ardaloedd cyfagos i gartref Cadi a bydd tirwedd drawiadol yn ganolog i'r plot.

"Mae'r lleoliadau syfrdanol yn cyfrannu at allu'r ddrama i afael ynddoch chi a gwneud i chi deimlo eich bod yng nghanol y cyfan."

Gall gwylwyr edrych ymlaen at weld y gyfres newydd, a'r olaf, o Craith ar S4C yn yr Hydref.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?