S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Gwyliwch y Bencampwriaeth Rygbi Unedig ar Y Clwb Rygbi a Scrum V

27 Awst 2021

Mae S4C a BBC Cymru Wales wedi sicrhau cytundeb ar y cyd i ddangos gemau rhanbarthau rygbi Cymru yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd Scrum V Live yn dychwelyd i'r sgrin ar nos Wener tra bydd Y Clwb Rygbi ymlaen bob nos Sadwrn, wedi i'r darlledwyr cyhoeddus sicrhau hawliau i ddangos gemau byw ac uchafbwyntiau o'r Bencampwriaeth Rygbi Unedig.

Bydd Scrum V Live yn dangos 18 gêm yn fyw ar BBC Cymru Wales, gydag un gêm o bob rownd, tra bydd y rhaglen Scrum V yn dangos uchafbwyntiau o holl gemau'r penwythnos bob nos Sul.

Ar S4C, bydd Y Clwb Rygbi yn darlledu 27 gêm byw drwy'r tymor, gydag un gêm bob penwythnos, a dau neu dri gêm ar rhai benwythnosau.

Bydd gemau darbi'r Nadolig a gemau Dydd y Farn, i'w gweld naill ai ar Scrum V neu Y Clwb Rygbi. Bydd darpariaeth S4C hefyd yn cynnig sylwebaeth Saesneg ar bob gêm byw, drwy'r botwm coch.

Yn ogystal, bydd ailddarllediadau llawn o gemau eraill y rhanbarthau dros y penwythnos i'w gweld ar S4C.

Y gystadleuaeth newydd yw olynydd gynghrair y Guinness PRO14, ble fydd pedair rhanbarth rygbi Cymru yn herio 12 o'r timau gorau o Iwerddon, Yr Alban, Yr Eidal a De Affrica.

Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn ar nos Wener 24 Medi.

Meddai Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau, BBC Cymru Wales: "Mae hwn yn becyn ffantastig o gemau byw i gefnogwyr rygbi dros y pedair blynedd nesaf.

"Mae'n newyddion gwych bod ein gwylwyr yn gallu mwynhau gemau ar Scrum V yn ogystal ag ar Y Clwb Rygbi ar S4C, gyda'r cyfan yn cael ei gynhyrchu gan ein tîm hynod dalentog yn BBC Cymru Wales, a'r cyfan am ddim i'w wylio.

"Mae'r cytundeb yma yn hwb enfawr i'r gymuned rygbi, sydd yn tanlinellu ein hymrwymiad i ddarlledu chwaraeon yma yng Nghymru."

Meddai Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C: "Mae S4C yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda BBC Cymru Wales i ddangos gemau o'r Bencampwriaeth Rygbi Unedig ar deledu cyhoeddus.

"Rydyn ni wedi dilyn rhanbarthau Cymru ers y cychwyn cyntaf a gyda 27 gêm byw yn ystod y tymor, gan gynnwys gemau darbi'r Nadolig a Dydd y Farn, mae ein darpariaeth ac ymrwymiad yn gryfach nag erioed."

BBC Cymru fydd yn cynhyrchu Clwb Rygbi ar gyfer S4C.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?