S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Gwyliwch gemau rhyngwladol tîm rygbi menywod Cymru ar S4C a BBC Cymru dros yr Hydref

29 Hydref 2021

Mae BBC Cymru ac S4C wedi cyhoeddi cytundeb newydd gydag Undeb Rygbi Cymru a fydd yn gweld pob un o gemau rygbi Rhyngwladol Menywod Cymru yn cael eu darlledu ar deledu yr hydref hwn.

Bydd y tair gêm yn cael eu cyflwyno ar y teledu gan Catrin Heledd a bydd sylw hefyd ar Radio Wales a Radio Cymru.

Bydd gan Radio Cymru hefyd sylwebaeth fyw lawn o holl Gemau Rhyngwladol yr Hydref tîm dynion Cymru, gan ddechrau gyda Chymru v Seland Newydd ddydd Sadwrn 30 Hydref.

Bydd tîm menywod Cymru'n cychwyn Gemau'r Hydref ar 7 Tachwedd yn fyw o Barc yr Arfau Caerdydd wrth i dîm capten Siwan Lillicrap fynd benben â Japan.

Bydd y gêm honno i'w gweld yn fyw ar Clwb Rygbi, am 4.45yh ar S4C, gyda sylwebaeth Saesneg hefyd ar gael.

Nesaf, bydd Cymru'n wynebu De Affrica ar 13 Tachwedd gyda'r ddau wrthwynebydd yn cystadlu â Chymru am le yn 10 uchaf rygbi menywod y byd.

Bydd y trydedd gêm, a gêm olaf Cymru yn y gyfres, ar 21 Tachwedd, yn erbyn Canada, sydd ar hyn o bryd yn drydydd yn y byd.

Daw'r newyddion ar adeg cadarnhaol i'r tîm gyda'r cyhoeddiad diweddar bod y tîm hyfforddi profiadol Ioan Cunningham, Geraint Lewis a Richard Whiffin wedi'u cadarnhau hyd at, ac yn cynnwys, Cwpan Rygbi'r Byd yn Seland Newydd y flwyddyn nesaf.

Meddai Rhuanedd Richards, Cyfarwyddwr Cynnwys a Gwasanaethau BBC Cymru: "Rydw i mor falch ein bod ni wedi gallu cyhoeddi'r cytundeb newydd hwn gyda'r WRU.

"Mae BBC Cymru wedi ymrwymo i ddod â chwaraeon menywod o'r safon uchaf i'r gynulleidfa ac mae'r cytundeb hwn yn caniatáu i gefnogwyr ddilyn taith y tîm trwy gydol y twrnamaint.

"Dwi methu aros i weld yr ymgyrch yn cychwyn."

Meddai Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C: "Fel cefnogwyr o bob lefel o rygbi yng Nghymru, ry'n ni'n edrych ymlaen i weld menywod Cymru yn cychwyn ymgyrch yr Hydref yn fyw ar S4C.

"Pob lwc i'r menywod yn y tair gêm, byddwn ni gyda chi yr holl ffordd."

Gemau Rhyngwladol yr Hydref

Dydd Sul 7 Tachwedd: Cymru v Japan, 5pm, S4C

Dydd Sadwrn 13 Tachwedd: Cymru v De Affrica, 12.15pm, BBC Two Wales

Dydd Sul 21 Tachwedd: Cymru v Canada, 5pm, BBC Two Wales

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?