S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Cwrdd â chyflwynwyr newydd Cyw

25 Hydref 2021

Bydd dau wyneb newydd sbon – Griff Daniels a Cati Rhys – yn camu o flaen y camera i ymuno â thîm cyflwyno Cyw, gwasanaeth S4C i blant meithrin.

Mae Griff Daniels, sy'n 21 oed o Bontypridd newydd raddio o Brifysgol Lerpwl, lle bu'n astudio Daearyddiaeth. Tra'n y brifysgol, dechreuodd weithio tu ôl i'r llen ar orsaf radio'r brifysgol cyn cyflwyno.

"Rhwng y sgwennu sgriptiau, cynhyrchu ac ati ar gyfer y rhaglen radio, dyma sydd wedi'n arwain i fod â diddordeb mewn cyflwyno. Dwi'n aelod o fand Wigwam, ac rydym ni wedi bod yn perfformio mewn gwyliau fel y Steddfod ac ati, yn ogystal ag mewn sawl Ysgol Gynradd. Felly pan weles i swydd Cyw yn cael ei hysbysebu, nes i feddwl byddai'n gyfle gwych i gyfuno dau beth dwi wedi mwynhau gwneud, sef cyflwyno a chymryd rhan mewn sioeau byw."

Un sy'n wreiddiol o Gaernarfon, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd yw Cati Rhys, sy'n 22 oed. Astudiodd gwrs Perfformio Coleg y Drindod yng Nghaerdydd, ac mae'n un sydd wedi mwynhau perfformio ers yn blentyn bach:

"Dwi wastad wedi gweld fy hun fel person creadigol, o ran y ffordd dwi'n meddwl. Ro'n i'n mwynhau 'cyflwyno' ryw raglen ddychmygol wrth fynd ar daith hir yn y car pan o'n i'n fach! Ges i'r fraint o fod yn rhan o Gwmni Theatr Maldwyn pan ro'n i'n hŷn, ac na'th hynna sbarduno diddordeb mewn canu, actio a dawnsio."

Er fod y profiad o gyflwyno o flaen y camera'n beth newydd i Cati, mae hi'n gyfarwydd â gweithio y tu ôl i'r llenni drwy fod yn Ymchwilydd ac yn Redwr mewn Eisteddfodau a gwyliau eraill.

Bydd y ddau yn ymuno ag Elin Haf a Huw Owen i gyflwyno'r gwasanaeth.

Meddai Griff: "Dwi'n edrych ymlaen at wneud sioeau byw a chael gweld ymateb y plant, a gallu gweld effaith be rydych chi'n ei gynhyrchu - ddim jest ar y plant ond y rhieni hefyd."

Mae Cati hefyd yn edrych ymlaen at yr her newydd:

"Mae o'n deimlad o 'fanma dwi fod' rywsut. Dwi'n edrych 'mlaen at yr elfen sgriptio, ymchwilio yn ogystal â gwneud y gwaith o flaen y camera. Dwi'n edrych ymlaen at weithio efo'r tîm, sydd mor gyfeillgar, a dysgu gymaint oddi wrth Elin a Huw. Ond yn fwy na dim, dwi'n edrych ymlaen at ddweud helo wrth blant Cymru!"

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?