S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn darlledu gemau Cymru yn y Chwe Gwlad dros y pedair blynedd nesaf

7 Rhagfyr 2021

Mi fydd S4C yn dangos pob un o gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness am y pedair blynedd nesaf.

S4C fydd yr unig le i wylio holl gemau Cymru yn fyw ar ôl sicrhau cytundeb gyda'r BBC ac ITV, prif ddeiliad yr hawliau darlledu.

Bydd Clwb Rygbi Rhyngwladol yn dangos y gemau cyfan, yn ogystal â'r holl ymateb a dadansoddi, gan gychwyn gydag Iwerddon v Cymru ar ddydd Sadwrn 5 Chwefror.

Meddai Catrin Heledd, Cyflwynydd Clwb Rygbi Rhyngwladol: "Mae hyn yn newyddion gwych i rygbi yng Nghymru.

"I lot fawr o gefnogwyr rygbi, y Chwe Gwlad yw uchafbwynt y flwyddyn.

"Mae'n fraint i gael bod yn rhan ohono ac yn ran o'r ddarpariaeth iaith Gymraeg.

"Cymru yw'r pencampwyr presennol ond mae'r gystadleuaeth yn fwy ffyrnig nag erioed.

"Ry'n ni'n gobeithio cael eich cwmni yn Nulyn ar gyfer y gêm agoriadol."

Bydd Clwb Rygbi Rhyngwladol, sydd yn gynhyrchiad BBC Cymru, yn dangos dwy o gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad Menywod 2022, yn ogystal â thair o gemau Cymru yn y Chwe Gwlad Dan 20.

Meddai Sue Butler, Comisiynydd Chwaraeon S4C: "Mae'r Chwe Gwlad Guinness yn bencampwriaeth rygbi rhyngwladol sydd yn llawn angerdd a chyffro, ac mi rydyn ni'n hapus iawn i ymestyn ein perthynas hir gyda'r gystadleuaeth.

"Mae'r cytundeb newydd yn cwblhau portffolio rygbi ar S4C, sydd yn cynnwys rygbi colegau, rygbi'r clybiau yn yr Uwch Gynghrair Indigo, rygbi rhanbarthol yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig ac Ewrop, a rygbi rhyngwladol.

"Mae S4C yn hynod o falch i gefnogi ein timoedd cenedlaethol a rygbi Cymru ar bob lefel."

Meddai Steve Phillips, Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru: "Mae'r darpariaeth o ddarlledu gemau yn yr iaith Gymraeg yn elfen sylfaenol o'n strategaeth ar gyfer rygbi yng Nghymru ac mae'r newyddion yma gan S4C yn cael ei groesawu'n fawr.

"Mae S4C yn chwarae rhan hollbwysig yn cefnogi rygbi yng Nghymru, o gemau'r clybiau, i'r timoedd proffesiynol, y timoedd ieuenctid i'r timoedd rhyngwladol y dynion a'r menywod, ac mi rydyn ni'n ddiolchgar dros ben am eu cefnogaeth ym mhob un o'r elfennau yma."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?