S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Teyrnged S4C i Dai Jones, Llanilar

4 Mawrth 2022

Mae S4C wedi talu teyrnged i'r darlledwr Dai Jones

Yn rhestr detholion darlledwyr Cymru, mae Dai Jones, Llanilar, ar y brig.

Roedd ganddo'r ddawn naturiol honno o gael y gorau mas o bobl, gan ddefnyddio ei ffraethineb, doniolwch a chynhesrwydd naturiol i gyflwyno myrdd o gymeriadau bythgofiadwy cefn gwlad i gynulleidfa deledu chwilfrydig yn y gyfres fytholwyrdd Cefn Gwlad.

Drwy'r gyfres hon, creodd genre unigryw, gan greu portreadau sensitif o'r bobl yr oedd yn eu cyfarfod heb ddefnyddio'r dulliau confensiynol o gyfweld.

Yn gyflwynydd naturiol ac yn ganwr tenor blaenllaw, gwnaeth ei farc ar gyfresi adloniant teledu fel Noson Lawen ac yn ei flynyddoedd cynnar, y cwis cyplau Sion a Sian, lle daeth ei ddoniau fel cyflwynydd naturiol gynnes i'r amlwg yn gyntaf.

Meddai Geraint Evans, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C:

"Wrth i ni gydymdeimlo â'i deulu a'i ffrindiau, rydyn ni'n talu teyrnged i un o ddarlledwyr mwyaf talentog teledu Cymru.

"Wedi ei eni yn Llundain ond gyda'i galon yn nwfn yng nghefn gwlad Cymru erioed, roedd Dai yn apelio at bawb o gefndiroedd dinesig a gwledig.

"O'r clos ffarm i lwyfan 'steddfod, ac o'r stiwdio deledu i'r mart, roedd Dai mor gartrefol, a chanddo'r ddawn o wneud pawb arall yn gartrefol yn ei gwmni.

"Bydd y byd darlledu a chefn gwlad yn sicr yn dlotach o lawer hebddo."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?