S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn cyhoeddi tendr i wneud Gogglebocs Cymru yn fersiwn Gymraeg o Gogglebox

1 Awst 2022

Mae S4C yn ddarlledwr cyhoeddus a'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd. Mae S4C yn darparu ystod eang o raglenni gan gynnwys drama, rhaglenni dogfen, newyddion, cerddoriaeth, adloniant, chwaraeon byw, a rhaglenni plant.

Fel rhan o ymrwymiad parhaus S4C i ddarparu gwasanaeth amrywiol a chynnwys beiddgar, sy'n adlewyrchu'r Gymru fodern a chyfoes, mae S4C yn falch iawn o gadarnhau heddiw bod ceisiadau ar agor i gwmnïau cynhyrchu dendro am fersiwn Gymraeg o fformat Channel 4 a Studio Lambert o Gogglebox (dan drwydded i S4C gan Studio Lambert). Y bwriad yw darlledu ddiwedd Hydref 2022 cyn cyfres ddiweddaraf Channel 4. Teitl y fformat hwn fydd Gogglebocs Cymru.

Bydd Gogglebocs Cymru yn chwarae rhan bwysig yn narpariaeth S4C, a bydd y cwmni buddugol yn cydweithio ag S4C, Channel 4 a Studio Lambert i sicrhau llwyddiant y cynhyrchiad yn yr iaith Gymraeg.

Bydd angen i'r castio adlewyrchu'r Gymru fodern yn ei chyfanrwydd a bydd y gyfres yn rhan o ymgyrch penblwydd S4C yn 40 oed, i ddathlu cymeriadau Cymreig o gwmpas Cymru a siaradwyr Cymraeg yng ngweddill y DU a'r cyffiniau.

Fel rhan o'r broses hon, bydd S4C hefyd yn croesawu syniadau ychwanegol a fydd yn ehangu'r cyrhaeddiad, yn enwedig yn aml-lwyfan ac yn ddigidol.

Dywedodd Prif Swyddog Cynnwys S4C, LLinos Griffin-Williams: "Rwyf wrth fy modd bod Channel 4, am y tro cyntaf, wedi gwneud eithriad gydag un o'u fformatau mwyaf gwerthfawr, drwy gytuno i ryddhau Gogglebox yn y DU yn unig i S4C. Fel dau ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus, sydd â pherthynas waith agos a chydweithredol, rydym yn falch iawn o gael ei hymddiriedaeth â brand mor bwysig."

DIWEDD

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?