S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Wyneb newydd yn ymuno â thîm cyflwyno gwasanaeth Cyw

2 Awst 2022

Dafydd Lennon yw cyflwynydd newydd gwasanaeth Cyw.

Bydd Dafydd yn ymuno yng nghyffro gwasanaeth S4C i blant meithrin gydag Elin Haf, Cati Rhys a Griff Daniels.

Bu ei berfformiad cyntaf byw fel rhan o dîm cyflwyno Cyw ar stondin S4C yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion heddiw.

Mae Dafydd yn edrych ymlaen at ddechrau yn ei swydd.

Meddai; "Mae'n teimlo fel fy mod yn ail fyw breuddwyd. Ers i mi ddechrau gweithio gyda phlant, rydw i wedi bod yn meddwl am fod yn gyflwynydd teledu.

"Dwi'n ddiddanwr yn fy nghalon, ac felly mae'r swydd yn teimlo fel cam naturiol, siawns i fod yn greadigol, ond hefyd her alla i ddim aros i fynd i'r afael â hi!

"Ar ôl blynyddoedd o weithio gyda phlant mewn gwahanol swyddi, rwy'n awyddus i ganu (a bach o ddawnsio 'fyd!) gyda phlant Cymru am y tro cyntaf."

Yn wreiddiol o Fro Morgannwg, ond wedi byw a gweithio yn Llundain am bedair blynedd, mae Dafydd yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod wedi ail-afael yn ei Gymraeg.

Wedi treulio'r blynyddoedd diwethaf yn gweithio fel cymhorthydd gyda phlant dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd yn Llundain, mae Dafydd yn edrych ymlaen i fanteisio ar y cyfle i ddefnyddio'i Gymraeg yn ei waith bob dydd fel cyflwynydd Cyw.

"Dwi wedi gwneud ymdrech i gadw fy Nghymraeg dros y blynyddoedd, naill ai drwy ddefnyddio'r iaith i gyfathrebu gyda theulu a ffrindiau neu wrth ysgrifennu cerddi.

"Dros y misoedd diwethaf, dwi wedi gwneud y Wordle Cymraeg bob bore a dwi'n gwrando ar Radio Cymru bob nos wrth goginio er mwyn ychwanegu at fy ngeirfa." medd Dafydd.

Derbyniodd Dafydd yr alwad am ei benodiad yn ystod clwb Samba swnllyd yr ysgol- nid y lle gorau i glywed y fath newyddion meddai, ond fe ddanfonodd neges at ei fam yn syth gan ddweud "Paid dweud wrth neb, ond, JOB OFFERED!"

Wrth groesawu ei benodiad, dywed Sioned Geraint, Comisiynydd Plant a Dysgwyr S4C: "Mae'n bleser gen i groesawu Dafydd i dîm cyflwyno Cyw a dwi'n edrych ymlaen i blant bach Cymru gael y cyfle i ddod i'w nabod.

"Mae hwn yn apwyntiad cyffrous gyda brwdfrydedd a thalent naturiol Dafydd o gyflwyno yn amlwg.

"Mae cyflwynwyr Cyw yn chwarae rhan fawr ym mywydau ein gwylwyr ifanc, a dwi'n sicr bydd plant bach Cymru wrth eu boddau gydag aelod newydd y tîm.

"Dwi'n dymuno pob hwyl i Dafydd yn ei swydd newydd."

Bydd Dafydd yn ymddangos ar ein sgrîn o Awst 8 ar Cyw o ddydd Llun-Gwener 6:00-12:00.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?